Najczęściej zadawane pytania


Chcę kupić bilet. Czy muszę się zarejestrować?

Kup biletu możliwy jest bez zakładania konta w serwisie. Po wybraniu połączenia Bilkom przeniesie nas do koszyka celem podania wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do realizacji zakupu biletu.Uzupełniamy wymagane dane: imię i nazwisko, adres e-mail, na który zostanie wysłany bilet, oraz potwierdzamy zapoznanie się z regulaminem Bilkom i regulaminem przewoźnika, którego wybrane połączenie dotyczy.

Po zrealizowaniu płatności na wskazany przy zakupie adres e-mail otrzymujemy bilet w postaci pliku PDF wraz z kluczem zamówienia.

W serwisie mamy możliwość pobrania, wymiany, zwrotu biletu, wystawienia/pobrania faktury, jak również zmiany danych do faktury czy zmiany danych właściciela biletu. W tym celu klikamy w link Moje bilety znajdujący się w górnym menu systemu.

Pojawi się okienko do wpisania klucza zamówienia, który otrzymaliśmy wraz z biletem e-mailem po dokonaniu zakupu. Dodatkowo wymagane jest podanie imienia i nazwiska osoby wskazanej na bilecie. Następnie klikamy w SZUKAJ ZAMÓWIENIA.

Serwis przeniesie nas na zakładkę Moje bilety, gdzie znajduje się połączenie, którego dotyczy wpisany klucz zamówienia.


Jeśli kupuję bilety dla wielu osób czy należy podać dane wszystkich pasażerów?

Przy zakupie biletów dla wielu osób podajemy dane tylko jednego pasażera, którego imię i nazwisko będą zamieszczone na biletach.

Dane pozostałych pasażerów - pole Nazwa - nie są wymagane do uzupełnienia.

Pasażer 1 powinien uczestniczyć w podróży, gdyż ważność biletów weryfikowana jest na podstawie jego dokumentu ze zdjęciem.

Czy mogę zmienić dane podróżnego na bilecie?

Zmianę danych osoby wskazanej na bilecie można dokonać z poziomu zakładki Moje bilety.

Zmiana danych podróżnego może być wykonana jednokrotnie oraz najpóźniej 15 minut przed odjazdem pociągu.

Jeśli posiadamy konto w serwisie, po zalogowaniu możemy przejść do PANELU UŻYTKOWNIKA i wejść w zakładkę Moje bilety,

lub bezpośrednio wybrać link Moje bilety znajdujący się w górnym menu systemu.

Jeśli nie posiadamy konta w serwisie klikamy w link Moje bilety tak jak powyżej. Pojawi się okienko do wpisania klucza zamówienia, który Klient otrzymuje w chwili dokonania zakupu e-mailem wraz z wygenerowanym biletem w postaci pliku PDF. Dodatkowo wymagane jest podanie imienia i nazwiska osoby wskazanej na bilecie. Następnie klikamy w SZUKAJ ZAMÓWIENIA.

Serwis przeniesie nas na zakładkę Moje bilety gdzie znajduje się bilet, którego dotyczy wpisany klucz zamówienia. W przypadku Klienta zalogowanego będą widoczne wszystkie zamówienia.

Na zakładce Zakupione odszukujemy i wybieramy połączenie, dla którego chcemy zmienić dane na bilecie.

Rozwijają nam się szczegóły dotyczące biletów w danym połączeniu.

następnie wybieramy przycisk „ZMIANA DANYCH”.

Zatwierdzamy wprowadzone dane. Na adres e-mail otrzymamy nowy klucz zamówienia wraz z wygenerowanym biletem/biletami po zmianie danych.

Jak zwrócić bilet?

Zwrot biletu można dokonać z poziomu zakładki Moje bilety nie później niż na 15 minut przed odjazdem pierwszego pociągu.

Jeśli posiadamy konto w serwisie, po zalogowaniu możemy przejść do PANELU UŻYTKOWNIKA i wejść w zakładkę Moje bilety

lub bezpośrednio wejść w link Moje bilety znajdujący się w górnym menu systemu

Jeśli nie posiadamy konta w systemie klikamy w link Moje bilety tak jak powyżej. Pojawi się okienko do wpisania klucza zamówienia, który Klient otrzymuje w chwili dokonania zakupu e-mailem wraz z wygenerowanym biletem w postaci pliku PDF. Dodatkowo wymagane jest podanie imienia i nazwiska osoby wskazanej na bilecie. Następnie klikamy w SZUKAJ ZAMÓWIENIA.

Serwis przeniesie nas na zakładkę Moje bilety gdzie znajduje się bilet, którego dotyczy wpisany klucz zamówienia. W przypadku Klienta zalogowanego będą widoczne wszystkie zamówienia.

Na zakładce Zakupione odszukujemy i wybieramy połączenie, dla którego chcemy zwrócić bilet.

Rozwijają nam się szczegóły dotyczące biletów w danym połączeniu

następnie wybieramy przycisk „ZWROT BILETU”.

Jeśli w relacji występują jedynie pociągi przewoźnika PR, dla których wydano wiele biletów, możliwy jest zwrot częściowy wybranych biletów. Wyświetla się okienko z informacją i parametrami do wyboru:

Po zaznaczeniu opcji zwrotu tylko wybranych biletów wyświetlą się wszystkie bilety z danego połączenia. Wskazujemy bilet, który chcemy zwrócić. Aby potwierdzić wybraną opcję zwrotu całego zamówienia bądź tylko wybranych biletów klikamy przycisk ZWRÓĆ. Pojawi się okienko ze stosowną informacją dotyczącą wybranych parametrów. Następnie klikamy przycisk DALEJ, otrzymujemy komunikat informujący, że zwrot został zrealizowany i na nasz adres e-mail zostało wysłane potwierdzenie zwrotu biletu oraz jeśli był zwrot częściowy zostanie wysłany dodatkowy e-mail z wygenerowanym nowym kluczem zamówienia.

Jeśli do biletu wymienianego była wcześniej wystawiona faktura serwis wymaga potwierdzenia otrzymania przez nas faktury korekty.

Na ekranie zostanie wyświetlona korekta faktury wraz z informacją dotyczącą procesu zwrotu. Aby sfinalizować proces, należy potwierdzić zwrot biletu zaznaczając checkbox, klikając na przycisk DALEJ a następnie na WYMIEŃ.

Na adres e-mail podany przy zakupie zostanie wysłany bilet w postaci pliku PDF. Jeśli do biletu była wystawiona faktura zostanie przesłana faktura korygująca i nota księgowa na odstępne jeśli zostało pobrane. Zwrot należności zostanie przesłany na konto, z którego dokonano zakupu biletu.

Jak wymienić bilet?

Wymianę biletu można dokonać z poziomu zakładki Moje bilety nie później niż na 30 minut przed odjazdem pociągu.

Relacja składająca się z wielu pociągów jest wymieniana tylko na całą relację. Nie można dokonać wymiany na poszczególne odcinki.

Jeśli posiadamy konto w serwisie, po zalogowaniu możemy przejść do PANELU UŻYTKOWNIKA i wejść w zakładkę Moje bilety.

lub bezpośrednio wejść w link Moje bilety znajdujący się w górnym menu systemu.

Jeśli nie posiadamy konta w serwisie klikamy w link Moje bilety tak jak powyżej. Pojawi się okienko do wpisania klucza zamówienia, który Klient w chwili dokonania zakupu otrzymuje e-mailem wraz z wygenerowanym biletem w postaci pliku PDF. Dodatkowo wymagane jest podanie imienia i nazwiska osoby wskazanej na bilecie. Następnie klikamy w SZUKAJ ZAMÓWIENIA.

Serwis przeniesie nas na zakładkę Moje bilety gdzie znajduje się bilet, którego dotyczy wpisany klucz zamówienia. W przypadku Klienta zalogowanego będą widoczne wszystkie zamówienia.

Na zakładce Zakupione odszukujemy i wybieramy połączenie, dla którego chcemy wymienić bilet.

Rozwijają nam się szczegóły dotyczące biletów w danym połączeniu

następnie wybieramy przycisk „WYMIANA BILETU”.

Pojawi nam się okienko z wyborem czy wymiana ma być z przedłużeniem trasy czy z zachowaniem trasy. W kolejnym kroku zostaniemy przeniesieni do ekranu wyszukiwania połączeń w celu wybrania relacji, która nas interesuje.

Wymiana polega na zakupie nowego biletu i automatycznym zwrocie biletu wymienianego, za który nie jest potrącane odstępne. Bilet nowy może być tańszy, w tej samej cenie lub droższy. Środki ze starego biletu przeznaczone zostaną na zakup biletu nowego. Przy realizacji płatności za nowy bilet serwis wyświetli komunikaty informacyjne. Jeśli do biletu wymienianego przy zakupie była wystawiona faktura, zostanie wygenerowana faktura korekta. Serwis wymaga potwierdzenia otrzymania przez nas faktury korekty.

Na ekranie zostanie wyświetlona korekta faktury wraz z informacją dotycząca procesu wymiany. Aby sfinalizować wymianę należy potwierdzić zwrot biletu wymienianego zaznaczając checkbox, klikając na przycisk DALEJ a następnie na WYMIEŃ.

Na adres e-mail podany przy zakupie zostanie wysłany bilet wraz z fakturą korektą jeśli została wystawiona. Bilet wymieniany zostanie automatycznie zwrócony. Zwrot należności zostanie przesłany na konto, z którego dokonano zakupu biletu.

Chcę otrzymać fakturę.

Faktura jest wystawiana po wypełnieniu niezbędnych danych i realizacji płatności za bilet. Przy zakupie biletu na etapie Podsumowania wybieramy podmiot, na który ma być wystawiony dokument.

Serwis wyświetli pola do uzupełnienia danymi wymaganymi do wystawienia faktury w zależności czy faktura jest na firmę czy na osobę fizyczną. Po uzupełnieniu danych realizujemy proces zakupu biletu.

Jeśli jesteśmy zalogowani do serwisu i dane w Panelu użytkownika zostały wcześniej wypełnione danymi dla faktury

wówczas dane te zostaną automatycznie przeniesione do formularza zakupu.

Dane można każdorazowo zmienić. Jeśli nie posiadamy konta w serwisie lub dane w Panelu użytkownika dla klienta zalogowanego nie zostały wypełnione należy uzupełnić dane na formularzu zakupu. Po zrealizowaniu płatności faktura zostanie wysłana na adres e-mail podany przy zakupie biletu.

W przypadku jeśli przy zakupie biletu nie została zaznaczona opcja wystawienia faktury na firmę/ osobę fizyczną mamy możliwość do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym bilet został sprzedany wygenerować fakturę automatycznie z poziomu zakładki Moje bilety.Jeśli posiadamy konto w serwisie, po zalogowaniu możemy przejść do PANELU UŻYTKOWNIKA i wejść w zakładkę Moje bilety.

lub bezpośrednio wejść w link Moje bilety znajdujący się w górnym menu serwisu.

Jeśli nie posiadamy konta w serwisie klikamy w link Moje bilety tak jak powyżej. Pojawi się okienko do wpisania klucza zamówienia, który Klient otrzymuje w chwili dokonania zakupu e-mailem wraz z wygenerowanym biletem w postaci pliku PDF. Dodatkowo wymagane jest podanie imienia i nazwiska osoby wskazanej na bilecie. Następnie kliknąć w SZUKAJ ZAMÓWIENIA.

Serwis przeniesie nas na zakładkę Moje bilety gdzie znajduje się bilet, którego dotyczy wpisany klucz zamówienia.

Na zakładce Zakupione odszukujemy i wybieramy połączenie z biletami, dla których chcemy wystawić fakturę.

Serwis wyświetli pola do uzupełnienia. Po uzupełnieniu danych należy kliknąć ZAPISZ. Zostanie wyświetlony komunikat o możliwości pobrania faktury.

Po 15. dniu do 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym rozpoczęto przejazd, możemy złożyć Wniosek o fakturę tylko dla osoby fizycznej. Należy kliknąć Wystaw fakturę. W serwisie zostanie wyświetlona stosowna informacja wraz z formularzem do uzupełnienia z wymaganymi danymi. Wniosek będzie rozpatrywany przez przewoźnika, którego wybrana relacja dotyczy.

Czy można zmienić dane do wystawionej faktury?

Zmiana danych do faktury dostępna jest z poziomu zakładki Moje bilety.

Wniosek na zmianę danych na fakturze można składać:

  • do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Klient dokonał zapłaty, dotyczy zarówno faktury na firmę jak i na osobę fizyczną,
  • po 15. dniu do 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym Klient rozpoczął przejazd, tylko osoba fizyczna może złożyć Wniosek na zmianę danych na fakturze z zastrzeżeniem, że nie można złożyć wniosku na zmianę nabywcy z osoby fizycznej na firmę (może zmienić dane nabywcy z osoby fizycznej A -> na dane osoby fizycznej B).

Jeśli posiadamy konto w serwisie, po zalogowaniu możemy przejść do PANELU UŻYTKOWNIKA i wejść w zakładkę Moje bilety

lub bezpośrednio wejść w link Moje bilety znajdujący się w górnym menu systemu.

Jeśli nie posiadamy konta w systemie klikamy w link Moje bilety tak jak powyżej. Pojawi się okienko do wpisania klucza zamówienia, który Klient otrzymuje w chwili dokonania zakupu e-mailem wraz z wygenerowanym biletem w postaci pliku PDF. Dodatkowo wymagane jest podanie imienia i nazwiska osoby wskazanej na bilecie. Następnie klikamy w SZUKAJ ZAMÓWIENIA.

Serwis przeniesie nas na zakładkę Moje bilety gdzie znajduje się bilet, którego dotyczy wpisany klucz zamówienia. W przypadku Klienta zalogowanego będą widoczne wszystkie zamówienia.

Na zakładce Zakupione odszukujemy i wybieramy zamówienie, dla którego chcemy zmienić dane do faktury.

Rozwijają nam się szczegóły dotyczące biletów w danym zamówieniu

następnie wybieramy przycisk „ZMIANA DANYCH DO FAKTURY”.

Serwis prezentuje formularz z danymi z wygenerowanej faktury wraz z informacją "UWAGA! - Wniosek o zmianę danych na fakturze zostanie przesłany do Przewoźnika. Odpowiedź zostanie wysłana na Twój adres e-mail."

Po zmodyfikowaniu danych potwierdzamy wprowadzone dane przyciskiem ZAPISZ.

W przypadku korekty danych zostanie wygenerowana nota korygująca, która wraz z wnioskiem zostanie przesłana do Przewoźnika.

Wniosek rozpatrywany jest przez Przewoźnika, którego dana relacja dotyczy.

Czy mogę usunąć konto?

W celu likwidacji konta logujemy się do serwisu, a następnie przechodzimy do Panelu użytkownika - Dane podstawowe, gdzie jest możliwość usunięcia konta.

Po kliknięciu w przycisk USUŃ KONTO pojawi się okienko do potwierdzenia usunięcia konta z serwisu. Kliknięcie USUŃ MOJE KONTO uniemożliwia nam dalsze korzystanie z serwisu. Zgodnie z pkt 12.8 Regulaminu Bilkom

W przypadku usunięcia Konta Klienta na żądanie Użytkownika dane osobowe pozyskiwane w związku z korzystaniem z tego konta są usuwane:

  1. niezwłocznie, gdy Klient nie przeprowadził żadnej transakcji zakupu Biletu, tj. nie została zawarta Umowa Przewozu,
  2. po upływie 15 miesięcy od daty zakończenia ostatniego przejazdu na podstawie Biletu zakupionego z wykorzystaniem danego Konta Klienta,
  3. jeśli znajdują się w nim dane rozliczeniowe (faktury) – po upływie 6 lat od końca roku obrachunkowego, w którym dokonano sprzedaży Biletu, której dotyczy faktura.

W jaki sposób mogę złożyć reklamację?

Reklamację można składać przy wykorzystaniu Formularza kontaktowego poprzez kliknięcie w Kontakt

Serwis wyświetla formularz kontaktowy do zarejestrowania zgłoszenia. Uzupełniamy wymagane dane. Możliwe jest dodanie załącznika do danego zgłoszenia.

Klient niezalogowany dodatkowo potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Bilkom.

W przypadku wybrania kategorii zgłoszenia Reklamacje i wnioski, tematu - zwrotu za niewykorzystany bilet dodatkowo uzupełniamy następujące pola:

  • numer biletu,
a w przypadku klienta niezalogowanego również:
  • adres e-mail (na który został wysłany bilet),
lub
  • imię i nazwisko z biletu.

Po wprowadzeniu wymaganych danych pojawi się zamówienie, którego dany bilet dotyczy. Jeśli zamówienie składa się z biletów wielu przewoźników mamy możliwość zaznaczenia wszystkich biletów w celu złożenia reklamacji dla wszystkich z całego zamówienia (serwis wygeneruje wówczas oddzielne zgłoszenia).

Potwierdzenie złożenia reklamacji następuje poprzez kliknięcie „WYŚLIJ”.

Kontynuując przeglądanie stron serwisu BILKOM wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej, możesz wyrazić zgodę na ich zapisywanie albo je zablokować. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą Polityką bezpieczeństwa.

Twoja przeglądarka jest nieaktualna.
Proszę pobrać jedną z podanych tu aktualnych, darmowych i wspieranych przeglądarek