Informacje o administratorze

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez użytkowników podczas rejestracji w systemie BILKOM jest  PKP Informatyka spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-305) przy ul. Aleje Jerozolimskie 142a, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000042646, NIP 5262562977, REGON 017361957, kapitał zakładowy w wysokości 33 291 500,00 zł, adres e-mail: pkpik@it-pkp.pl. („Administrator”).

W sprawach dotyczących danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: PKP Informatyka spółka z o.o. 02-305 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 142a lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail iod@it-pkp.pl.


Informacje gromadzone w systemie BILKOM

Osoby korzystające z systemu BILKOM mają możliwość zarejestrowania się w nim. Rejestracja nie jest konieczna, ale umożliwia dostęp do szeregu funkcjonalności ułatwiających zakupy w systemie. Zakup biletu w systemie BILKOM jest możliwy także bez rejestracji.

Rejestracja w systemie BILKOM wymaga podania adresu e-mail, hasła, oraz opcjonalnie: imienia i nazwiska oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury. Wszystkie wymienione powyżej informacje są wykorzystywane jedynie do świadczenia usług, polegających na pośrednictwie w sprzedaży biletów wskazanych przewoźników za pośrednictwem systemu BILKOM.

Dane podane podczas rejestracji są przechowywane przez okres funkcjonowania założonego przez użytkownika konta lub do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń, lub przez czas niezbędny w oparciu o przepisy obowiązującego prawa.

Na potrzeby analizy danych dotyczących korzystania z systemu BILKOM przez użytkowników, PKP Informatyka spółka z o.o. korzysta z usługi Google Analytics (analiza ruchu na stronie internetowej oraz aktywności dotyczących jej przeglądania). Więcej informacji na temat narzędzia Google Analytics znajdziesz na stronie Polityka Google Analitycs.

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez użytkowników podczas rejestracji w systemie BILKOM na potrzeby świadczenia usług prowadzenia systemu BILKOM jest Administrator (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO czyli umowy łączącej Administratora i użytkownika systemu), w tym zapewnienia ciągłego dostępu do danych o czynnościach dokonywanych w systemie BILKOM, a także przesyłania informacji handlowych i prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeżeli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jeżeli podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu, który polega na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (np. poprzez przedstawianie oferty Administratora).

Ponadto PKP Informatyka spółka z o.o. przetwarza dane osobowe użytkowników w zakresie niezbędnym do realizacji sprzedaży biletów poszczególnych przewoźników, obsługi posprzedażnej biletów, wystawiania faktur (lub innych przewidzianych prawem dokumentów księgowych) w imieniu danego przewoźnika, przyjmowania reklamacji kierowanych do danego przewoźnika oraz prowadzenia działań promocyjnych lub marketingowych zleconych przez danego przewoźnika na mocy umów zawartych z poszczególnymi przewoźnikami.

Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie są przez system BILKOM wykorzystywane w celach technicznych i usuwane po ich wykorzystaniu, nie później 6 miesięcy od realizacji sesji połączenia.


Pliki tekstowe („cookies”)

Pliki cookies, (tzw. ciasteczka), to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu (np. komputerze, tablecie, smartphonie) w czasie korzystania ze stron internetowych i następnie są przechowywane w pamięci urządzenia. Przy kolejnym połączeniu się z daną stroną, pliki cookies mogą być przez nią odczytane i posłużyć do dostosowania strony do zapamiętanych preferencji użytkownika lub w celach statystycznych. W systemie BILKOM używane są pliki tekstowe (ang. 'cookies'), które mogą być umieszczane w pamięci masowej urządzenia użytkownika i na których znajdują się informacje istotne dla prawidłowego funkcjonowania systemu BILKOM, tj. utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu) oraz jak najlepszego dostosowania systemu BILKOM do potrzeb jego użytkowników. Niezbędne pliki cookies są automatycznie instalowane w Twoim urządzeniu. Ich stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści) – nie masz możliwości zrezygnowania z tych plików cookies, jeśli chcesz korzystać ze Strony.

Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies przekazywane przez Twoje urządzenie:

 • niezbędne - pliki zapewniające właściwe funkcjonowanie Strony, tj. pliki przechowujące Twoją sesję oraz umożliwiające działanie i usprawniające funkcjonowanie Strony;
 • statystyczne - pliki umożliwiające prowadzenie statystyk Strony;
 • analityczne - pliki umożliwiające pozyskanie informacji takich jak liczba wizyt i źródeł ruchu na Stronie;

Administrator wykorzystuje niezbędne pliki cookies przede wszystkim w celu prawidłowego dostarczania Ci usług oraz funkcjonalności Strony, z których chcesz skorzystać. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Większość przeglądarek internetowych udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania funkcji przechowywania plików cookies na pamięci masowej urządzenia. W przypadku skorzystania przez użytkownika z takiej możliwości (tj. ograniczenia lub dezaktywowania zapisywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki), korzystanie z systemu BILKOM może być niemożliwe lub ograniczone, a sam system BILKOM może okazać się mniej przyjazny dla użytkownika. Usunięcie lub zablokowanie niektórych plików cookies może wpłynąć na dostępność funkcjonalności strony, prawidłowość jej wyświetlania oraz utratę preferowanych ustawień strony.

Masz prawo do skorzystania z oferowanych przez każdą przeglądarkę możliwości przeglądania, usuwania oraz ograniczania i kontrolowania przyjmowania plików cookies. W celu pozyskania dodatkowych informacji możesz zapoznać się z treścią pomocy lub ustawieniami prywatności/bezpieczeństwa w używanej przeglądarce. Automatyczne ustawienia dla najczęściej wykorzystywanych przeglądarek możesz zmienić zgodnie z instrukcjami znajdującymi się pod następującymi adresami: Chrome; Edge; Firefox; Internet Explorer; Safari; lub Opera.


Bezpieczeństwo

PKP Informatyka spółka z o.o. dokłada starań celem zapewnienia bezpiecznego korzystania z systemu BILKOM. W tym celu przesyłanie informacji między urządzeniem użytkownika i serwerem systemu BILKOM jest zabezpieczone za pomocą bezpiecznego protokołu SSLv3, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje te są przechowywane, przetwarzane i chronione z użyciem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.


Kategorie odbiorców danych osobowych

PKP Informatyka spółka z o.o. szanuje prywatność użytkowników systemu BILKOM. Dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów:

 • klientom oraz kontrahentom Administratora;
 • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (sądom, organom państwowym itp.);
 • podwykonawcom i innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;
 • spółkom powiązanym z Administratorem.

W każdym wypadku przetwarzanie danych osobowych przez ww. odbiorców będzie odbywać się na podstawie stosownego upoważnienia, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych albo na mocy obowiązujących przepisów.


Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • usunięcia danych – jeżeli nie ma podstaw prawnych do tego, aby dane były przetwarzane;
 • ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie, lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi na istnienie ważnej podstawy prawnej przetwarzania;
 • przenoszenia danych – prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych na podstawie zgody lub na podstawie umowy; można też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu wykonania swoich praw możesz skontaktować się z Administratorem w jeden ze sposobów podanych w niniejszej Polityce Bezpieczeństwa.


Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, tj. do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.


Profilowanie

Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, i nie przekazuje danych osobowych, których jest administratorem, osobom trzecim.


Kontakt

Zależy nam na zapewnieniu możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa korzystania z systemu BILKOM. W przypadku jakichkolwiek pytań, a także uwag lub opinii dotyczących przedmiotu niniejszej polityki bezpieczeństwa, w szczególności kwestii związanych z zabezpieczeniem poufności informacji, prosimy o ich przekazanie na adres: PKP Informatyka spółka z o.o. Aleje Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa.


Zmiana postanowień

Ostatnia aktualizacja niniejszej polityki bezpieczeństwa miała miejsce 2024-02-16. Dążąc do zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa korzystania z systemu BILKOM, możemy zmieniać postanowienia polityki bezpieczeństwa. Każda taka zmiana będzie publikowana w systemie BILKOM i będzie obowiązywała od dnia publikacji.


Słowniczek

Poniższe opisy nie mają charakteru ścisłych definicji. Ich celem jest jedynie przybliżenie niektórych pojęć użytych w tym dokumencie.

 • cookie - niewielka informacja zapisywana przez serwer na urządzeniu dostępowym użytkownika w pliku tekstowym, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego urządzenia,
 • log systemowy - informacja, jaką przekazuje serwerowi urządzenie dostępowe użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. adres IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
 • adres IP - indywidualny, unikalny numer, służący do identyfikacji urządzenia podłączonego do Internetu. Adres IP może być na stałe związany z danym urządzeniem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),
 • Przewoźnicy – wszyscy przewoźnicy oferujący usługę przewozu za pośrednictwem system BILKOM,
 • protokół SSL - specjalny protokół przesyłania zaszyfrowanych danych w Internecie, zapewniający poufność i integralność transmisji danych, opierających się na szyfrach asymetrycznych i tzw. certyfikatach standardu X.509.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz Politykę Bezpieczeństwa.